Redaksjon

Redaksjons­gruppa

Prosjektet Norsk språkhistorie styres av en redaksjonsgruppe med representanter fra alle samarbeidsinstitusjoner. Medlemmene i denne gruppen er Tove Bull (UiT), Brit Mæhlum (NTNU), Michael Schulte (Høgskulen i Volda/UiA), Inge Særheim (UiS), Lars S. Vikør (UiO), Agnete Nesse (HiB) og Helge Sandøy (UiB).

Hovedredaktører for hele verket er Agnete Nesse og Helge Sandøy, men hvert bind har også en egen redaktør:
I Mønster: Helge Sandøy
II Praksiser: Brit Mæhlum
III Ideologi: Tove Bull
IV Tidslinjer: Agnete Nesse

Hvert kapittel har dessuten en egen emneredaktør. Temaene som blir tatt opp i de ulike kapitlene er ofte store og komplekse, og derfor har mange emneredaktører fått med seg flere kollegaer i skrivearbeidet. En oversikt over alle bidragsytere til verket finnes her.

Et språkblandet verk
Norsk språkhistorie blir skrevet på både nynorsk og bokmål, og det er opp til forfatterne selv hvilken målform de velger. Også innenfor den enkelte målform står hver forfatter fritt til å velge de formene hun eller han foretrekker, så lenge formene er innenfor gjeldende rettskriving. Dette gjør at flere kapitler er skrevet delvis på nynorsk, delvis på bokmål, og på denne måten gjenspeiler Norsk språkhistorie variasjonen i dagens norske skriftspråk.

Er det (nesten) bare menn som skriver språkhistorie?
Leser man listen over bidragsytere, finner man fort ut at det er flere menn enn kvinner med i prosjektet. Er dette fordi kvinner ikke driver med språkhistorie? – Nei, mange kvinner forsker på språk og språkhistorie, og tre av fire bindredaktører er da også kvinner. Overvekten av menn i dette prosjektet har heller en mer institusjonell, eller «strukturell» årsak: Fordi verket skrives uten prosjektstøtte, er det stort sett bare forskere i faste stillinger som kan bidra. Og her er det en skjevfordeling: det er i dag langt flere mannlige språkforskere i faste stillinger enn kvinnelige, noe som altså viser igjen i Norsk språkhistories forfatterliste. Dette er selvsagt kritikkverdig, men dessverre vanskelig å få gjort noe med.

Top