Språk- og dialektkart

Språk- og dialektkart i Norsk språkhistorie

NSH I (Mønster) s. 62: Svarabhaktivokalen i presens utan –r (jf. kjeme, søve).
  s. 198: Utbreiing av skarre-r hos informantar fødde kring A) 1900, B) 1950 og C) 1970.
NSH II (Praksis) s. 161: Dialektområde i gammalnorsk
  s. 176: Differensiasjon og segmentasjon i sørvestlandsk
  s. 202: Pronomenformene i 1. pers. eintal
  s. 203: Personleg pronomen i 1. pers. fleirtal
  s. 216: Palatalisering av velarar i mask. og nøytr. i skandinavisk
  s. 219: Delt hokjønn i norsk
  s. 220: Endingane i sterkt og svakt hokjønn i bestemt form eintal
  s. 226: Maksimumsområdet vi kan rekne med for levande dativ kring 1600
  s. 227: Levande dativbruk kring 1800
  s. 228: Levande dativbruk hos generasjonen fødd etter 1945
  s. 431: Utbreiing av samiske språk i Noreg, Sverige, Finland og Russland
  s. 444: Forvaltningsområdet for samiske språk per juli 2017
NSH III (Ideologi) s. 464: Före dette Jugoslavien, nu “nya” nationer och “nya” språk
  s. 57: Kart over de germanske stammene rundt 100 e.Kr.
  s. 126: Norske stammer før og under rikssamlingen
  s. 203: Bispesete og kloster i Noreg i høgmellomalderen
  s. 273: Gammalnorske dialektar (Same som i NSH II s. 161.)

 

Top