Korleis skal vi referere

Korleis skal vi referere til Norsk språkhistorie?

I tilfelle der det er fleire forfattarar til same kapittelet, blir det enklast å referere til heile kapittelet sjølv om det er opplyst innanfor kapittelet om kven som har skrive enkeltbolkane. Det vil seie at det i teksten kan refererast f.eks. slik:

 

«… (jf. Bull, Karlsen, Raanes & Theil 2018).»

 

Men ein kan òg skrive f.eks. slik:

 

«… slik Karlsen framstiller det i Bull o.fl. (2018: 459).»

 

I referanselista/litteraturlista kan den fullstendige oppføringa da bli som nedanfor (etter systemet vi har brukt i NSH):

 

Bull, Tove, Espen Karlsen, Eli Raanes & Rolf Theil. 2018. Andre språk i Noreg. I: Brit Mæhlum (red.), Praksis, 417–532. Norsk språkhistorie, hovudred. Helge Sandøy & Agnete Nesse. Bd. 2. Oslo: Novus.

Top