Lanserings­arrangement i Bergen, Tromsø og Trondheim

Helge Sandøy presenterte Norsk språkhistorie sammen med Brit Mæhlum og Tove Bull på SONE-konferansen i Oslo 22. april. Nå står Bergen, Tromsø og Trondheim for tur.

Helge Sandøy presenterte Norsk språkhistorie sammen med Brit Mæhlum og Tove Bull på SONE-konferansen i Oslo 22. april. Nå står Bergen, Tromsø og Trondheim for tur.

Norsk språkhistorie blir lansert flere steder i nærmeste fremtid:

 • 28.04.16: Bergen (UiB)
 • 02.05.16: Tromsø (UiT)
 • 03.05.16: Trondheim (NTNU)
 • Klikk på punktene over for mer informasjon om hvert enkelt arrangement.

  Lansering av bind I på SONE-konferansen

  sone-og-multiling

  Første bind av Norsk språkhistorie er nå ferdig og i handelen, og fredag 22. april 2016 vil Helge Sandøy sammen med flere av bindredaktørene presentere dette og prosjektet generelt på konferansen for Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE) på Hotel Bristol i Oslo. Det blir mulighet til å se på, bla i og bestille Mønster.

  Se konferansens egne sider for mer informasjon.

  Nye nettsider

  I forbindelse med utgivelsen av første bind har nettsidene til Norsk språkhistorie blitt pusset opp og fått en del nytt innhold. Sidene skal nå også fungere på nettbrett og mobil. Vennligst ta kontakt dersom noe ikke virker som det skal eller hvis det er noe innhold som savnes.

  Norsk språkhistorie på MONS

  mons_fullwidth
  Norsk språkhistorie hadde egen dugnadsgruppe under det 16. Møte om norsk språk (MONS) på UiA i Kristiansand i november 2015. Arne Torp, Gjert Kristoffersen, Hans-Olav Enger, Tove Bull, Brit Mæhlum, Agnete Nesse og Helge Sandøy holdt innlegg. Programmet fra dugnadsgruppen med sammendrag av innleggene kan lastes ned her (PDF, 67 kB).

  Det var også flere av forfatterne i Norsk språkhistorie som holdt innlegg utenom dugnadsgruppen. Michael Schulte var invitert foredragsholder og holdt plenumsforedraget Nye veier inn i vikingtidens dialektkontinuum – en dynamisk tilnærming. Ivar Berg snakket om Det historiske tilhøvet mellom genus og bøyingsklasse, Edit Bugge holdt innlegget Språktradering i Bolsøy – en variasjonslingvistisk analyse med vekt på familie- tilhørighet som sosial variabel, Gjert Kristoffersen snakket om Spredning av tonelag på strilelandet og Hans-Olav Enger (sammen med Tor Arne Haugen) tok for seg Pannekakesetninger og grammatikalisering. For sammendrag og mer info om MONS 16, se konferansens egne sider.

  Redaksjonsmedlemmene i NSH benyttet samtidig anledningen til å holde et nytt redaksjonsmøte.

  Redaksjonsmøte

  Fredag 14. november 2014 ble det avholdt møte for redaksjonsmedlemmene i Norsk språkhistorie i Novus forlags lokaler i Oslo.

  Manusseminar og redaksjonsmøte i Oslo

  Onsdag 20. november var det manusseminar for bind 3, Ideologiar, i Oslo. På agendaen stod selvsagt gjennomgang og kommentering av forfatternes siste manusutkast, i tillegg til at en fremdriftsplan ble lagt. Neste manusseminar blir i oktober 2014.

  I tiden fremover skal forfatterne arbeide videre med sine kapitler, før tekstene sendes til fagfellevurdering i mest mulig ferdig form i april neste år.

  Torsdag 21. november ble det også tid til et møte for de av medlemmene i redaksjonsgruppa som var i Oslo i forbindelse med MONS. Her skulle redaksjonsgruppa ta stilling til flere ting, blant annet datoer for utgivelse av de ulike bindene, konvensjoner for interne referanser, og hvordan bøkene skal utformes.

  Om to uker er det klart for nytt manusseminar i Bergen, denne gang for bind 2.

  Om språkhistoria i På Høyden

  Universitetet i Bergen si nettavis På Høyden publiserte 21. mai ein artikkel der hovudredaktørane for verket Norsk språkhistorie er intervjua. Artikkelen kan lesast på nettstaden til universitetsavisa.

  Manusseminar i Bergen

  Torsdag 23. og fredag 24. mai var forfatterne i Norsk språkhistories fjerde bind samlet i Bergen for å diskutere sine første kapittelutkast. Bind 4 har navnet «Tidslinjer» og hvert kapittel tar for seg en periode i norsk språkhistorie. Dette bindet skal altså bli en samlet, kronologisk fremstilling av det som blir presentert i bind 1-3, men bindet skal også være selvstendig nok til å stå på egne ben.

  Et av de spørsmålene som flere ganger kom opp på manusseminaret, var da også nettopp på hvilken måte det skal refereres til tidligere bind. Ellers ble også mer detaljerte og faglige spørsmål drøftet, som for eksempel h-ens plassering i gammelnorskens konsonantsystem, om runerekken kan kalles et alfabet, og om hvorvidt «Guðmundr reist rúnar þessar auk þeir Ǫndóttr» faktisk kan oversettes til «Gudmund rista desse runene og Ondott og dei». Et gjennomgående tema var dessuten forholdet mellom indre og ytre språkhistorie: Er det mulig å legge vekt på både språkinterne og språksosiologiske forhold uansett hvilken periode en skriver om?

  I løpet av de to dagene seminaret varte, fikk alle forfattere grundig tilbakemelding på sine kapittelutkast. Forfatterne skulle derfor nå ha et godt utgangspunkt for å skrive videre på manusene frem til neste seminar, som skal finne sted før påske i 2014.

  Boktips: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid

  Det er enno ei stund til første bind av Norsk språkhistorie kjem ut, men for den språkinteresserte kan vi tipse om antologien Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814), som vart publisert allereie i 2011. Boka er eit resultat av eit fagseminar som vart halde hausten 2010, med professor Kjartan G. Ottosson som organisator. Ottosson gjekk dessverre bort før seminaret fann stad, og boka er difor vigd hans minne. Redaktørar for boka er Helge Sandøy og Ernst Håkon Jahr.

  Artiklane i boka tek blant anna føre seg korleis ein kan nytte dei heller sparsomme språkhistoriske kjeldene frå tida 1525-1814, og korleis ein ved hjelp av desse kjeldene kan seie noko om utviklinga i talemålet i ulike landsdelar, både når det gjeld fonologi, morfologi og syntaks. Men artiklane gir også innsyn i andre språkhistoriske forhold, som for eksempel språkhaldningar og personnavnskikkar i perioden.

  Innhaldsliste og meir informasjon om boka finn du på forlaget Novus sine heimesider.

  Top