Norsk språkhistorie bind I – IV er nå komplett

I november 2018 kom det fjerde og siste bindet i et nytt verk om norsk språkhistorie, noe som innebærer at hele den norske språkhistorien er samlet i ett verk for første gang. Fra før har vi ettbindsutgaver til skole- og studiebruk, og vi har vitenskapelige fremstillinger over deler av språkhistorien, men et samlet, vitenskapelig språkhistorisk verk som dekker norsk språkhistorie fra de første runeinnskrifter til de siste tekstmeldinger, er en milepæl i norsk sammenheng.

Norsk språkhistorie I–IV (Novus forlag) dekker 2500 sider og viser to ulike prinsipp for hvordan en kan lese språkhistorie: Etter emne eller etter tid. De tre første bindene er delt inn etter emne, slik at man kan lese hele historien til ordbøying, hele historien til norsk som andrespråk eller hele historien om synet på norsk språk, hvert tema i adskilte kapittel. Dette gjør det mulig å lese språkhistorie uten å måtte lese om alle innfallsvinklene på en gang. Det siste bindet er ordnet etter tid, slik at en leser litt om alle språklige fenomen, århundre for århundre.

Bindene er organisert på følgende måte: Bind I, Mønster, redigert av Helge Sandøy, tar for seg grammatikk og tekst. Bind II, Praksis, redigert av Brit Mæhlum, tar for seg språket i bruk. Både dialekthistorie og historien til andre språk i Norge er med her. Bind III, Ideologi, redigert av Tove Bull, tar for seg tenkning om språk, om språk og identitet og om språkhistorieskrivning. Det siste bindet, Tidslinjer, redigert av Agnete Nesse, er delt inn i tradisjonelle, historiske perioder og gir muligheten for å få hele overblikket over språkhistorien i en sammenhengende fremstilling.

Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 18 – 20 lanseres Norsk språkhistorie på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Noen av forfatterne av verket presenterer faglige smakebiter, og i tillegg byr vi på refleksjon over hva språkhsitorie er, kan være og bør være. Arrangementet er åpent for alle og gratis.

Merket med: , ,