Lansering av NSH i Trondheim 03.05.16

Hva
Norsk språkhistorie – lanseringsseminar

Hvor
Rom D9, Dragvoll, NTNU

Når
Tirsdag 3. mai kl. 09:00–12:00

Program
Kl. 09:00
Åpning ved Brit Mæhlum

Kl. 09:05–09:45
Helge Sandøy: «Ei ny norsk språkhistorie. Kva skal ho forklare?»

Beinstrekk

Kl. 10:00–10:25
Jan Ragnar Hagland: «Tekstar og sjangrar fram til 1600» (Bind I) og «Skriftkunne og språkmedium» (Bind II)

Kl. 10:25–10:45
Tor Erik Jenstad: «Ordforrådet i endring» (Bind I)

Kaffepause

Kl. 11:00–11:20
Ivar Berg: «Geografisk og sosial variasjon: Dei norske dialektane blir til» (Bind II)

Kl. 11:20–11:40
Helge Sandøy: «Geografisk og sosial variasjon. Norsk talemål etter 1600: Overraskande stilt» (Bind II)

Kl. 11:40–12:00
Eli Raanes: «Norsk tegnspråk i et historisk perspektiv» (Bind II)

Top