NSH III er ute

Bind III av Norsk språkhistorieIdeologi – er kommet fra trykkeriet og kan nå bestilles i nettbutikken til Novus forlag.

NSH I anmeldt

Bind I av Norsk språkhistorie – Mønster – anmeldt av Jon Ole Askedal i Journal of Historical Sociolinguistics.

NSH II er ute

Bind II av Norsk språkhistoriePraksis – er kommet fra trykkeriet og kan nå bestilles i nettbutikken til Novus forlag.

Kommentar fra NSH-redaktørene til anmeldelsen i Ordet

Hovedredaktørene for Norsk språkhistorie, Helge Sandøy og Agnete Nesse, har, som kommentar til anmeldelsen i Ordet nr. 2/2017, skrevet et innlegg om målformene brukt i verket. Det ble publisert i Ordet, kvartalsskrift for riksmålsbevegelsen, nr. 3/2017, s. 22.

Les innlegget nedenfor eller åpne PDF (666 KB) i ny fane.

Om målformer

Første bind anmeldt i Ordet

NSH I, Mønster, er anmeldt av John Ole Askedal i Ordet, kvartalsskrift for riksmålsbevegelsen, nr. 2/2017, s. 27–28.

Les anmeldelsen nedenfor eller åpne PDF (3 MB) i ny fane.

Ordet-2-2017

Norsk språkhistorie i Norsk Tidend

Norsk språkhistorie er omtalt i siste nummer av Norsk Tidend, medlemsavisa til Noregs Mållag.

Les innlegget nedenfor eller åpne PDF (116 kB) i ny fane. Hele nummeret (3-2016) kan leses på Mållagets sider.

nt16nr03s7

Forhåndsbestilling av NSH I–IV

Det er nå mulig å forhåndsbestille alle bindene av Norsk språkhistorie i nettbutikken til Novus forlag. Ved forhåndsbestilling vil man automatisk få tilsendt bindene sammen med faktura etter hvert som de kommer ut. Se mer på www.novus.no

Boktips: Talemål etter 1800

Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.

Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.

Som et sideprosjekt til Norsk språkhistorie kom i 2011 boka Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525–1814) av Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.). Denne våren kom “oppfølgeren” Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, som tar for seg talemålsendringer i Norden de to siste århundrene.

Fra baksideteksten:

I denne boka tar forfattarane opp talemålsendringar i Norden dei siste to hundreåra, dvs. endringar i ein periode som vi har nokså gode kjelder frå og dermed kan uttale oss presist om når det gjeld både språk og samfunn. Dét er til hjelp når vi skal prøve å forstå vilkåra for språkendring. Boka gir parallelle framstillingar, noko som gjer det muleg å lese og å arbeide kompara­tivt. Det er viktig når ein vil skaffe seg sikrare innsikter.

Boka inneheld artiklar om alle dei nordiske språka, og beskrivingane av norsk tar for seg enkeltregionar. Språkendring i byar og industristadar er drøfta for seg. I tillegg er her generelle drøftingar av forholdet mellom samfunn og språk, av språkbruk i det offentlege rommet, og ei utgreiing om kjelder til studiet av demografiske endringar i befolkninga. dvs. endringer i en ­periode som vi har nokså gode kilder fra og dermed kan uttale oss presist om når det gjelder både språk og samfunn.

Talemål etter 1800 er redigert av Helge Sandøy og inneholder bidrag fra Kristján Árnason, Edit Bugge, Tove Bull, Frans Gregersen, Stian Hårstad, Ann-Marie Ivars, Tor Erik Jenstad, Janne Bondi Johannessen, Oddvar Nes, Agnete Nesse, Randi Neteland, Jenny Nilsson, Erik Magnusson Petzell, Rune Røsstad, Helge Sandøy, Halvard Skiri, Sverre Stausland Johnsen og Eivind Weyhe.

Innhold og mer informasjon om boka finnes i nettbutikken til Novus forlag.

Om «sjino» og «sjole» i På Høyden

Redaktør og forfatter Helge Sandøy er i dag intervjuet om lydendring og Norsk språkhistorie i artikkelen Snart seier alle bergenske barn «sjino» og «sjole» i På Høyden, uavhengig avis for Universitetet i Bergen.

Om kommunereformer og dialektforandring i Romsdals Budstikke

Lørdag 14. mai 2016 skrev Helge Sandøy om kommune- og dialektgrenser i Romsdals Budstikkes språkspalte – et emne som også blir berørt i kapitlet Språkendring i NSH I.

Les innlegget nedenfor eller åpne PDF (174 kB) i ny fane.

5-Sandøy-Romsdals_Budstikke_14-05-2016_print
Top