Norsk språkhistorie bind I – IV er nå komplett

I november 2018 kom det fjerde og siste bindet i et nytt verk om norsk språkhistorie, noe som innebærer at hele den norske språkhistorien er samlet i ett verk for første gang. Fra før har vi ettbindsutgaver til skole- og studiebruk, og vi har vitenskapelige fremstillinger over deler av språkhistorien, men et samlet, vitenskapelig språkhistorisk verk som dekker norsk språkhistorie fra de første runeinnskrifter til de siste tekstmeldinger, er en milepæl i norsk sammenheng.

Norsk språkhistorie I–IV (Novus forlag) dekker 2500 sider og viser to ulike prinsipp for hvordan en kan lese språkhistorie: Etter emne eller etter tid. De tre første bindene er delt inn etter emne, slik at man kan lese hele historien til ordbøying, hele historien til norsk som andrespråk eller hele historien om synet på norsk språk, hvert tema i adskilte kapittel. Dette gjør det mulig å lese språkhistorie uten å måtte lese om alle innfallsvinklene på en gang. Det siste bindet er ordnet etter tid, slik at en leser litt om alle språklige fenomen, århundre for århundre.

Bindene er organisert på følgende måte: Bind I, Mønster, redigert av Helge Sandøy, tar for seg grammatikk og tekst. Bind II, Praksis, redigert av Brit Mæhlum, tar for seg språket i bruk. Både dialekthistorie og historien til andre språk i Norge er med her. Bind III, Ideologi, redigert av Tove Bull, tar for seg tenkning om språk, om språk og identitet og om språkhistorieskrivning. Det siste bindet, Tidslinjer, redigert av Agnete Nesse, er delt inn i tradisjonelle, historiske perioder og gir muligheten for å få hele overblikket over språkhistorien i en sammenhengende fremstilling.

Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 18 – 20 lanseres Norsk språkhistorie på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Noen av forfatterne av verket presenterer faglige smakebiter, og i tillegg byr vi på refleksjon over hva språkhsitorie er, kan være og bør være. Arrangementet er åpent for alle og gratis.

Merket med: , ,

NSH III er ute

Bind III av Norsk språkhistorieIdeologi – er kommet fra trykkeriet og kan nå bestilles i nettbutikken til Novus forlag.

NSH I anmeldt

Bind I av Norsk språkhistorie – Mønster – anmeldt av Jon Ole Askedal i Journal of Historical Sociolinguistics.

NSH II er ute

Bind II av Norsk språkhistoriePraksis – er kommet fra trykkeriet og kan nå bestilles i nettbutikken til Novus forlag.

Kommentar fra NSH-redaktørene til anmeldelsen i Ordet

Hovedredaktørene for Norsk språkhistorie, Helge Sandøy og Agnete Nesse, har, som kommentar til anmeldelsen i Ordet nr. 2/2017, skrevet et innlegg om målformene brukt i verket. Det ble publisert i Ordet, kvartalsskrift for riksmålsbevegelsen, nr. 3/2017, s. 22.

Les innlegget nedenfor eller åpne PDF (666 KB) i ny fane.

Om målformer

Første bind anmeldt i Ordet

NSH I, Mønster, er anmeldt av John Ole Askedal i Ordet, kvartalsskrift for riksmålsbevegelsen, nr. 2/2017, s. 27–28.

Les anmeldelsen nedenfor eller åpne PDF (3 MB) i ny fane.

Ordet-2-2017

Norsk språkhistorie i Norsk Tidend

Norsk språkhistorie er omtalt i siste nummer av Norsk Tidend, medlemsavisa til Noregs Mållag.

Les innlegget nedenfor eller åpne PDF (116 kB) i ny fane. Hele nummeret (3-2016) kan leses på Mållagets sider.

nt16nr03s7

Forhåndsbestilling av NSH I–IV

Det er nå mulig å forhåndsbestille alle bindene av Norsk språkhistorie i nettbutikken til Novus forlag. Ved forhåndsbestilling vil man automatisk få tilsendt bindene sammen med faktura etter hvert som de kommer ut. Se mer på www.novus.no

Boktips: Talemål etter 1800

Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.

Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.

Som et sideprosjekt til Norsk språkhistorie kom i 2011 boka Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525–1814) av Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.). Denne våren kom “oppfølgeren” Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, som tar for seg talemålsendringer i Norden de to siste århundrene.

Fra baksideteksten:

I denne boka tar forfattarane opp talemålsendringar i Norden dei siste to hundreåra, dvs. endringar i ein periode som vi har nokså gode kjelder frå og dermed kan uttale oss presist om når det gjeld både språk og samfunn. Dét er til hjelp når vi skal prøve å forstå vilkåra for språkendring. Boka gir parallelle framstillingar, noko som gjer det muleg å lese og å arbeide kompara­tivt. Det er viktig når ein vil skaffe seg sikrare innsikter.

Boka inneheld artiklar om alle dei nordiske språka, og beskrivingane av norsk tar for seg enkeltregionar. Språkendring i byar og industristadar er drøfta for seg. I tillegg er her generelle drøftingar av forholdet mellom samfunn og språk, av språkbruk i det offentlege rommet, og ei utgreiing om kjelder til studiet av demografiske endringar i befolkninga. dvs. endringer i en ­periode som vi har nokså gode kilder fra og dermed kan uttale oss presist om når det gjelder både språk og samfunn.

Talemål etter 1800 er redigert av Helge Sandøy og inneholder bidrag fra Kristján Árnason, Edit Bugge, Tove Bull, Frans Gregersen, Stian Hårstad, Ann-Marie Ivars, Tor Erik Jenstad, Janne Bondi Johannessen, Oddvar Nes, Agnete Nesse, Randi Neteland, Jenny Nilsson, Erik Magnusson Petzell, Rune Røsstad, Helge Sandøy, Halvard Skiri, Sverre Stausland Johnsen og Eivind Weyhe.

Innhold og mer informasjon om boka finnes i nettbutikken til Novus forlag.

Om «sjino» og «sjole» i På Høyden

Redaktør og forfatter Helge Sandøy er i dag intervjuet om lydendring og Norsk språkhistorie i artikkelen Snart seier alle bergenske barn «sjino» og «sjole» i På Høyden, uavhengig avis for Universitetet i Bergen.

Top