Kontakt

For henvendelser om Norsk språkhistorie.

Novus forlag

E-post: novus@novus.no

Hovudredaktørar

Helge Sandøy
E-post: Helge.Sandoy@uib.no

Agnete Nesse
E-post: Agnete.Nesse@hvl.no