Kategori: I media

Om språkhistoria i På Høyden

Universitetet i Bergen si nettavis På Høyden publiserte 21. mai ein artikkel der hovudredaktørane for verket Norsk språkhistorie er intervjua. Artikkelen kan lesast på nettstaden til universitetsavisa.

Top