Innhold

Hovedkapitler

Kapittel 1: Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler
Agnete Nesse

Kapittel 2: Den eldste tiden (–700)
Michael Schulte og Henrik Williams

Kapittel 3: Vikingtiden (700–1050)
Michael Schulte

Kapittel 4: Høgmellomalderen (1050–1350)
Odd Einar Haugen

Kapittel 5: Seinmellomalderen (1350–1536)
Endre Mørck

Kapittel 6: Dansketiden (1536–1814)
Agnete Nesse og Arne Torp

Kapittel 7: Unionstida med Sverige (1814–1905)
Oddmund Løkensgard Hoel

Kapittel 8: Det selvstendige Norge (1905–1945)
Gro-Renée Rambø

Kapittel 9: Det moderne Noreg (1945–2015)
Lars S. Vikør

Top