Kapittel 3: Vikingtiden (700–1050)

Av Michael Schulte

Vikingtiden er perioden da Norge som rike begynner å vokse. I denne perioden tas også landsnavnet i bruk. Hva er de historiske og lingvistiske forutsetningene for denne riksdannelsen, og hvordan utvikles det norske språket som en nordisk dialekt? Hvilke kilder har vi som kan dokumentere denne språklige utviklingen? Dette kapittelet skisserer de store språkhistoriske linjene samtidig som det vektlegger selve språksystemet på et synkront plan. Det blir gjort rede for hvordan språksystemets fonologi, morfologi og syntaks har endret seg fra urnordisk til gammelnorsk. Den kronologiske dokumentasjonen innbefatter sentrale norske runesteiner fra hele denne perioden – fra Eggja-innskriften rundt 650/700 til Fåberg-innskriften rundt 1050. De språkhistoriske tidslinjene er illustrert med eksempler fra skaldediktningen og runeinnskriftene.