Kapittel 5: Seinmellomalderen (1350–1536)

Av Endre Mørck

Seinmellomalderen er prega av de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle følgene av befolkningsnedgangen som svartedauden og seinere pestepidemier førte til. I dette kapitlet blir det gitt historisk bakgrunnsstoff som er av betydning for å forstå språkforholda og språkutviklinga i denne perioden. Videre blir bruken av og forma på skriftspråket – inkludert runeskrift – behandla. Den sentrale delen av kapitlet består av en beskrivelse av språksystemet, som viser at mellomnorsk språk både i fonologi, morfologi og syntaks endrer seg i større eller mindre grad fra gammalnorsk og i retning av moderne norsk. Etterpå tas det opp språksosiale forhold med særlig vekt på språkkontakt og påvirkning på norsk fra andre språk. Fire språkprøver gir eksempel på norsk språk forholdsvis tidlig i perioden og mot slutten av den og viser veksling mellom norsk og henholdsvis latin og nedertysk.