Bind IV

Omslag bind IV

Omslag bind IV

NSH IV – Tidslinjer

Bindredaktør: Agnete Nesse

Av de fire bindene i Norsk språkhistorie er det Tidslinjer som er det mest tradisjonelle, i den forstand at vi her forteller om norsk språkhistorie fra de eldste runefunnene og frem til norsk slik det snakkes og skrives i dag. Språkhistorien vår er her delt inn i åtte perioder, og for hver periode undersøkes både talespråk og skriftspråk, i tillegg til de samfunnsmessige forutsetningene for språk og språkbruk. Vi legger vekt på hva som er typisk for språket i en gitt periode, samtidig som vi viser hvilke forandringer som har skjedd.

Bind IV kan bestilles her.

Top