Kapittel 5: Förändring av uppfattningar om språk i norge och omvärlden

Av Tore Janson

Numera råder det allmän enighet om att det i staten Norge finns ett språk som har ett eget namn och som i stort sett används i hela Norge men inte mycket utanför statens gränser. De som tidigare levde i det som nu är Norge och deras samtida i omvärlden har haft helt andra uppfattningar om språksituationen. Detta kapitel handlar om vilka föreställningar språkanvändarna och deras omgivning har haft om vilket språk de använde och om vilken utbredning det hade, från den tid då den allmänna åsikten var att en stor del av norra Europa hade ett gemensamt språk, kallat dǫnsk tunga, till den tidpunkt när det officiellt fastställdes att det för Norge gemensamma norska språket har två skriftspråksformer. Förändringarna i uppfattning hade i viss mån att göra med språkförändringar, men också med politiska förändringar, och de var i hög grad kopplade till tendenser och strömningar i omvärlden. Kapitlet beskriver det som hände i Norge i dess europeiska sammanhang.