Innhald

Hovudkapittel

Innleiing
Tove Bull

Kapittel 1: Norsk språkhistorieskriving
Oddmund Løkensgard Hoel

Kapittel 2: Idéhistoria om norsk språk
Helge Sandøy

Kapittel 3: Nasjonale og regionale identiteter
Brit Mæhlum og Stian Hårstad

Kapittel 4: Standardspråk og normering
Lars S. Vikør

Kapittel 5: Förändring av uppfattningar om språk i Norge och omvärlden
Tore Janson

Top