Bind III

Omslag bind III

Omslag bind III

NSH III – Ideologi

Bindredaktør: Tove Bull

Dette bandet handlar om språkpolitikk i vid forstand, med andre ord om idear og forestillingar om kva språk er, om oppfatningar av og holdningar til språk, diakront og synkront. Det tar vidare for seg sentrale trekk ved norsk språkhistorieskriving og ved norsk normerings- og standardiseringshistorie. I tillegg får nasjonale og regionale språkidentitetar ein sentral plass i bandet.

  • Innhald
  • Bind III kan bestillast her.

    Top