Innhold

Hovedkapitler

Kapittel 1: Skriftkunne og språkmedium
Jan Ragnar Hagland, Agnete Nesse og Hildegunn Otnes

Kapittel 2: Uformelt talespråk
Jan Svennevig og Ingrid Kristine Hasund

Kapittel 3: Geografisk og sosial variasjon
Ivar Berg, Edit Bugge, Unn Røyneland og Helge Sandøy

Kapittel 4: Namn
Inge Særheim og Kristoffer Kruken

Kapittel 5: Fagspråksarbeid
Johan Myking, Sylvi Dysvik og Håvard Hjulstad

Kapittel 6: Andre språk i Noreg
Tove Bull, Espen Karlsen, Eli Raanes og Rolf Theil

Kapittel 7: Norsk som andrespråk
Finn Aarsæther

Top