Bind II

Omslag bind II

Omslag bind II

NSH II – Praksis

Bindredaktør: Brit Mæhlum

Dette bindet omhandler sentrale sider ved de mange måtene vi bruker – og har brukt – norsk på opp gjennom tidene, både i tale og skrift. I tillegg inneholder bindet nokså inngående omtaler av andre språk enn norsk som på ulike måter har hatt en plass i det norske språksamfunnet.

  • Innhold
  • Bind II kan bestilles her.

    Top