Kapittel 6: Tekst og sjanger

Av Eva Maagerø, Jan Ragnar Hagland, Anders Johansen, Jørgen Magnus Sejersted og Aslaug Veum

Tekster er utviklet der mennesker samhandler, altså i en kontekst, og det danner seg konvensjoner for hvordan de skal utformes i visse typiske situasjoner. Dette kapittelet følger tekster gjennom flere hundreår bl.a. for å vise de tidstypiske bruksmåtene og de stilistiske uttrykkene. Lover er noen av de eldste tekstene som ble skriftliggjort, men også prekensamlinger er en gammel sjanger godt kjent fra høymiddelalderen. På 1600-tallet er folkebøkene viktige, og praktiske handbøker tjener et opplysningformål. Læreboka har spilt en særlig viktig rolle de siste par hundreåra. Disse tekstene har altså en funksjon i samfunnet, og det gjelder det samme for muntlig framførte tekster som politiske taler. De kan avspeile hvordan språkkulturen utvikler seg som en del av den politiske demokratiseringsprosessen i landet.

1 Tekst og historie. Drøfting av begreper
2 Tekstar og sjangrar fram til 1600
3 Tekster og sjangrer fra 1600 til 1800
4 Tekst- og sjangerhistorie etter 1800
5 Sjangeren politisk tale etter ca. 1800