Kapittel 3: Morfologi

Hans-Olav Enger og Philipp Conzett

Morfologi er ordlære. Morfologien handler om relasjoner mellom ord og ordformer, og om bøying og ordlaging (avledning og sammensetning). Etter et avsnitt som forklarer noen morfologiske begreper og plasserer nordisk språk i en germansk sammenheng, tar kapittelet opp bøying ved substantiv, pronomen, adjektiv og verb. Dernest gir det ei grundig framstilling av endringer i norsk ordlaging. I flere av bolkene går perspektivet tilbake til urnordisk, men hovedvekta i kapittelet ligger på tida fra gammalnorsk og framover.

1 Innledning
2 Substantivbøying
3 Pronomen
4 Adjektivbøying
5 Verbbøying
6 Ordlaging