Innhald

Hovudkapittel

For ei detaljert liste over innhaldet i kapitla, sjå Innhald i kapitla.

Kapittel 1: Språkendring
Helge Sandøy og Agnete Nesse

Kapittel 2: Fonologi
Gjert Kristoffersen og Arne Torp

Kapittel 3: Morfologi
Hans-Olav Enger og Philipp Conzett

Kapittel 4: Syntaks
Endre Mørck

Kapittel 5: Ordforrådet
Tor Erik Jenstad

Kapittel 6: Tekst og sjanger
Eva Maagerø, Jan Ragnar Hagland, Anders Johansen, Jørgen Magnus Sejersted og Aslaug Veum

Anna innhald

Forord til verket
Forord til NSH I
Forkortingar og teiknbruk
Innhald i kapitla
[Kapittel 1–6]
Referanseliste
Definisjonar av fagtermar i NSH I
Lydskriftteikn i NSH I
Stikkordregister
Register over person- og stadnamn
Forfattarar

Top