Forfatter: Norsk språkhistorie

Lanserings­arrangement i Bergen, Tromsø og Trondheim

Norsk språkhistorie blir lansert flere steder i nærmeste fremtid: 28.04.16: Bergen (UiB) 02.05.16: Tromsø (UiT) 03.05.16: Trondheim (NTNU) Klikk på punktene over for mer informasjon om hvert enkelt arrangement.

Lansering av bind I på SONE-konferansen

Første bind av Norsk språkhistorie er nå ferdig og i handelen, og fredag 22. april 2016 vil Helge Sandøy sammen med flere av bindredaktørene presentere dette og prosjektet generelt på konferansen for Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE) på Hotel Bristol

Nye nettsider

I forbindelse med utgivelsen av første bind har nettsidene til Norsk språkhistorie blitt pusset opp og fått en del nytt innhold. Sidene skal nå også fungere på nettbrett og mobil. Vennligst ta kontakt dersom noe ikke virker som det skal

Norsk språkhistorie på MONS

Norsk språkhistorie hadde egen dugnadsgruppe under det 16. Møte om norsk språk (MONS) på UiA i Kristiansand i november 2015. Arne Torp, Gjert Kristoffersen, Hans-Olav Enger, Tove Bull, Brit Mæhlum, Agnete Nesse og Helge Sandøy holdt innlegg. Programmet fra dugnadsgruppen

Redaksjonsmøte

Fredag 14. november 2014 ble det avholdt møte for redaksjonsmedlemmene i Norsk språkhistorie i Novus forlags lokaler i Oslo.

Manusseminar og redaksjonsmøte i Oslo

Onsdag 20. november var det manusseminar for bind 3, Ideologiar, i Oslo. På agendaen stod selvsagt gjennomgang og kommentering av forfatternes siste manusutkast, i tillegg til at en fremdriftsplan ble lagt. Neste manusseminar blir i oktober 2014. I tiden fremover

Om språkhistoria i På Høyden

Universitetet i Bergen si nettavis På Høyden publiserte 21. mai ein artikkel der hovudredaktørane for verket Norsk språkhistorie er intervjua. Artikkelen kan lesast på nettstaden til universitetsavisa.

Manusseminar i Bergen

Torsdag 23. og fredag 24. mai var forfatterne i Norsk språkhistories fjerde bind samlet i Bergen for å diskutere sine første kapittelutkast. Bind 4 har navnet «Tidslinjer» og hvert kapittel tar for seg en periode i norsk språkhistorie. Dette bindet

Boktips: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid

Det er enno ei stund til første bind av Norsk språkhistorie kjem ut, men for den språkinteresserte kan vi tipse om antologien Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814), som vart publisert allereie i 2011. Boka er eit resultat av

Top